GYNEKOLOGIMOTTAGNINGEN Mottagningen är en allmän gynekologisk öppenvårdsmottagning. Du kan

 kontakta oss inom   områden som:

 - Allmän gynekologi som utredning och behandling av blödningsrubbningar,

  menssmärtor, menscykelrelaterade besvär, infektioner och klåda

 - Klimakterierådgivning
 - Utredning av cellförändringar
 - Framfall
 - Inkontinensutredning
 - Preventivmedelsrådgivning inklusive steriliseringsrådgivning
 - Barnlöshetsutredning

 Vi bedriver inte mödravård men kan erbjuda kontroll vid blödning eller andra

 problem i  tidig   graviditet före   inskrivning vid mödravård eller under de

 första tolv   graviditetsveckorna

 Vid behov av gynekologisk kirurgi eller avancerad infertilitetsbehandling

 remitterar vi till   behandlande klinik.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Mottagningsavgift    Läkare                   200:-
                                      Sjuksköterska      200:-

 - Frikort gäller.
 - Vid remiss från vårdcentral är kostnaden 0:- .
 - Inget remisskrav.

Medicin
Tel: 011-400 60 40
Telefontid:
mån-tor 13.30 - 14.00

Gynekologi

Tel: 011-400 60 45
Telefontid:
mån-fre 09.00 - 09.30