Avtal med de flesta Försäkringsbolagen.


Mottagningsavgift    Läkare                 200:-
                                     Sjuksköterska    200:-

- Frikort gäller.
- Vid remiss från vårdcentral är kostnaden 0:- .
- Inget remisskrav.

MEDICINMOTTAGNINGENVerksamheten


 

Mottagningen är specialiserad inom invärtesmedicinska sjukdomar, framförallt patienter
med hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, akuta  infektioner, luftvägsallergier mm. 
Dr Tom Wickström har tidigare arbetat på Höglandssjukhuset i Eksjö, Vrinnevisjukhuset
i Norrköping och senast på Medicinskt Centrum, Specialistvård i Norrköping.
Hälsokontroll

Hos oss kan du nu också göra en stor hälsokontroll.

Vid första besöket får du fylla i en hälsodeklaration varefter våra sjuksköterskor mäter:
- längd
- vikt
- bukhöjd (exaktare mått på risken att drabbas av diabetes, höga blodfetter, högt blodtryck och hjärt-  kärlsjukdomar än BMI och midjeomkretsen).

Efter detta genomförs:
- Provtagning
- Kontroll av blodtryck
- EKG
- Spirometriundersökning (analys av lungfunktion).

Vid provtagningen undersökes:
- Blodsocker
- Blodfetter (Kolesterol och triglycerider mm.)
- Leverfunktion (ASAT, ALAT, gamma-GT, Alkaliska-fosfataser samt albumin)
- Njurfunktion (Kreatinin och Urat)
- Bisköldkörteln (Calcium)
- Sköldkörteln (TSH)
- Blodstatus (Hemoglobin, vita blodkroppar, blodplättar mm.)
- Järn
- PSA (Prostata specifikt antigen) hos män tas mot pristillägg.

Det finns inte några vetenskapliga bevis som motiverar att ta sänka (SR) i samband med undersökning av friska personer. Förhöjd SR behöver inte betyda att man lider av någon sjukdom varför denna ej tas rutinmässigt vid vår hälsokontroll. Om trots allt önskemål om att analysera SR finns göres detta utan kostnadstillägg.

Vid andra besöket träffar du läkare för:
- Genomgång av samtliga prover och undersökningar
- Kroppsundersökning
- Sammanfattning och bedömning
- Bedömning av risk för hjärt- och kärlsjukdomar
- Kost- och motionsråd

Pris: 2500 kr
Tillägg för PSA: 250 kr

Vaccinationer

Aktuellt utbud:
 

Hepatit A+B (Twinrix) 
Dukoral         1 dos 
                      2 doser   
Fästingvaccin (TBE)  
Influensavaccin  
Pneumokockvaccin (Prevenar 13)550 kr

300 kr
530 kr
350 kr
300 kr
690 kr

KörkortsintygVi utfärdar körkortsintyg för högre behörighet för friska personer samt även då krav på invärtesmedicinsk specialistbedömning krävs.
Vid krav på invärtesmedicinsk specialist eller kronisk sjukdom bör du ha med dig journalkopior om du inte har tidigare besökt vår mottagning eller dr Tom Wickström.

Ring för information samt tidsbokning.

Pris: 1100 kr

Medicin
Tel: 011-400 60 40
Telefontid:
mån-tor 13.30 - 14.00

Gynekologi

Tel: 011-400 60 45
Telefontid:
mån-fre 09.00 - 09.30